Vyberte stránku
ZAČNĚME VÁŠ BUDOUCÍ DOMOV TVOŘIT DNES

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Architektonická studie je jednou z nejzásadnějších fází přípravy stavby.
Studie slouží pro zhmotnění představy o budoucím prostoru, podobě a uspořádání Vašeho domu či komerčního objektu.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Chcete-li stavět, budete povětšinou potřebovat nějaké plány, navíc je bude chtít i stavební úřad. Stavební (a některé jiné zákony) určují, jaký projekt bude na který záměr potřeba. Projektujeme rodinné a bytové domy v nízkoenergetickém i pasivním standardu, dřevostavby, komerční a výrobní objekty. Připravíme dokumentaci pro stavební povolení, posoudíme statiku objektu, navrhneme požárně-bezpečnostní řešení a dokonce i výrobní dokumentaci.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost zajišťuje komplexní servis investorům i dodavatelům staveb v přípravné fázi, v rámci realizace a při kolaudaci stavebních projektů. Získání patřičných závazných stanovisek není jen administrativní procedurou, ale vždy vyžaduje pečlivou časovou a věcnou koordinaci s ostatními činnostmi. Inženýrská činnost začíná již při formulování záměru klienta

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora kontroluje a přejímá práci ve všech fázích stavebního procesu. Vytváří symetrii odborných znalostí mezi investorem a dodavateli. Technický dozor svojí činností dotváří dílo naprojektované do podoby očekávané klientem. V našem pojetí je TDI velmi proaktivní činností mezi projektantem, dodavatelem a klientem.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Způsob výstavby pomocí Construction Managementu dává zákazníkovi plnou kontrolu nad průběhem celého projektu a umožňuje mu ovlivňovat časový průběh, náklady a kvalitu celého díla. Construction Management je profesionální způsob plánování, koordinace, řízení, kontroly a zabezpečování provádění projektu tak, aby byly splněny všechny požadavky zákazníka na délku výstavby, náklady a kvalitu díla.

Proč zvolit nás

=

Zkušenosti

Na stavebním trhu v různých oblastech působíme více jak 15let. Transformujeme své zkušenosti v realitu.
=

Vášeň

Vaše investice je pro nás důležitá. Od začátku až do konce se setkáváme, řešíme a zajišťujeme vaše potřeby.
=

Technologie

Využíváme moderních technologií a nástrojů, abychom zajistili, že vše probíhá správně.
=

Zákaznický servis

Výjimečné služby v průběhu celého projektu s jasnou a otevřenou komunikaci, Vám zajistí efektivních výsledky.

S kým spolupracujeme

Home     Services     About     Contact     Privacy     Terms
Praha – Beroun – Liberec
vas@pruvodcestavbou.cz
+420 604 864 510